تبلیغات
مهدویت - احادیث اهلبیت

رسول الله: خداوند را گونه ای عبادت کن گویی که او را می بینی ، و اگر او را نمی بینی بدان که او تورا می بیند.م

 

امام صادق{ع}:شیعیان ما را در موقع نماز امتحان کنید که چگونه محافظت  بر خواندن نماز در اول وقت می کنند.م

 

امام صادق {ع}:چون فرزندی وضو و نماز را یاد بگیرد خداوند متعال به پاداش آن پدر و مادر او را می آمرزد.م 

 

رسول الله: فرزندانتان را بر سه ویژگی تربیت کنید = محبت پیامبرتان ، محبت اهل بیت او و قرائت قرآن.م

 

 

 

قالب وبلاگ