تبلیغات
مهدویت - سه مسأله درتمام کتب آسمانی گفته وپیش بینی شده است

 

سه مسأله درتمام کتب آسمانی گفته  وپیش بینی شده است:ظهورپیغمبراسلام(ص)؛

وانقلاب امام حسین(ع)؛وظهورحضرت مهدی(عج).

 برای خواندن متن کامل به ادامه ی مطلب بروید.


امام حسین(ع)،مستقیما به کربلانرفتند.ابتدابه مکه رفته، ازماه رجب تاذی الحجه آنجا ماندند.

درمسجدالحرام اقامه جماعت می کردند وده هزارنفرپشت سرایشان نماز می خواندند.سیدالشهدا(ع) تبلیغات راازآنجا شروع کردند.حج رابه عمره بدل کردند.پس ازمدتی دیدند حسین بن علی(ع) دیگردرمکه نیست.دربین مردم سؤال به وجودآمد.آقاکجارفت؟چطورمیشود کسی قبل ازموسم حج به مکه بیاید ولی نزدیک موسم حج,رها کند وبرود؟همه مردم وحاجیان فهمیدند.بعدکه به وطنهایشان برگشتند،مسئله رادرتمام کشورهای اسلامی مطرح کردند.این,زمینه ای برای تبلیغ شد.حضرت به بصره نامه نوشت.مدینه راآماده کرد.چرا؟چون,شبانه ازمدینه بیرون آمد.هم مکه راآماده کرد,هم گوفه را وهم بصره را.این ها مراکزمهمی بود.هرحادثه ای درآنجااتفاق می افتاد,درهمه دنیاپخش می شد.بصره مرکزتجاری بود.کوفه مرکزسیاسی بود.مدینه مرکزعلمی بود.میتوانیم بگوییم کعبه ومکّه یک مرکزبه اصطلاح جهانی بود.حضرت تمام این مراکزحسّاس را آماده کردتاانقلاب کربلا به وجودبیاید,خون امام حسین(ع) پایمال نشود.تبلیغات بعدی حضرت زینب(س) وزین العابدین(ع) هم همین خاصیّت راداشت.

تبلیغ لازم است تایک انقلاب به کمال مطلوب خود برسد.امروزتبلیغ برای زمینه سازی ظهورحضرت حجّت به عهده ماست. همانطورکه کتب آسمانی,وائمه طاهرین(ع),امام مهدی(عج) رابه مامعرّفی کردند,مانیزباید این موضوع را به گوش دنیا برسانیم وبه مردم دنیا تفهیم کنیم تا برای ظهور یک مصلح جهانی آماده شوند.

 

تقوا وزمینه سازی ظهور

خودمان هم باید درزمینه های مختلف آمادگی داشته باشیم؛ آمادگی اخلاقی,آمادگی اقتصادی,آمادگی اعتقادی,آمادگی اخلاقی.

یکی اززمینه های آمادگی,آراسته کردن خود به تقواست.بایدتقواداشته باشیم تابتوانیم ازهدایت امامان بهره برداری کنیم.

امیرالمؤمنین(ع) می فرمود:

مراباورع وپارسایی,تلاش وکوشش, عفت وپاکدامنی وپیمودن راه صحیح,یاری دهید.(نهج البلاغه,نامه45)

آنهایی که دلباخته بقیة الله(ع) هستند,دردرجه اول بایدبا رعایت تقوا زمینه رافراهم کنند تادست کم ازمیان جماعت شیعه که فقط یک ثلث مسلمین دنیاهستند,دست کم سیصدوسیزده نفرانتخاب شوند تا دررکاب حضرت مهدی(عج)باشند.تقوارابایدرعایت کرد.این بهترین زمینه سازی اخلاقی برای ظهور حضرت است.

 

برگزاری دهه فرخنده مهدویّه

همین تلاشهایی که شما برای برگزاری مراسم دهه مهدویّه می کنید,همین برنامه های مناسبتی,موجب تعجیل درظهورحضرت می شود.بایددراین کار,دلبستگی داشته باشیم,باعلاقه به ساحت مقدس حضرت بقیة الله(ع) خدمت کنیم.اهل بیت قدردان هستند.اگرکسی یک گام درجهت ترویج مکتب اهل بیت(ع) بردارد,به اومی فهمانند که ما متوجّه هستیم شما چه می کنید.امام صادق(ع)  به هشام بن حکم فرمودند: تاوقتی با زبانتان  مارا یاری کنید,روح القدس شما را کمک خواهدکرد.(بحارالانوار,ج10,

293,ح2)

فرقی نمی کند که این یاری چگونه باشد؛باقلم,بامال, باقدم.قدر خودتان رابدانید.این زحمات هدرنمی رود.اینها موردعنایت حضرت بقیةالله(ع) است,پایتان حساب می شود.اینها ذخیره آخرت شماست.

 

حضرت مهدی(عج) درقرآن

قرآن واقعا کتاب عجیبی است.مطالب بسیارمهم رادرقالب الفاظی کوتاه ودرعین حال,کلیدی بیان نموده است.درباره حضرت مهدی(عج)وانقلاب جهانی آن بزرگوار,آیاتی درقرآن وجوددارد.مرحوم سید بن طاووس رضوان الله علیه,درکتابی به نام«کشف المحجّة»,تمام آیات مربوط به حضرت مهدی(عج)راجمع آوری کرده اند.یکی ازاین آیات,چنین است:

   درزبوربعداز ذکر(تورات)نوشتیم:«بندگان شایسته ام وارث(حکومت) زمین خواهندشد»(سوره انبیاء,آیه105)

منجی موعود دردیگرکتب آسمانی

ادیبان عرب,موقعی که می خواهند اهمیت یک مطلب را بفهمانند,اول سخنشان یک«لام» می آورند که ازآن به«لام توطئه»تعبیرمی کنند.به کارگیری این حرف,ازآن روست که شنونده به اهمیّت مطلب پی ببرد.دراوّل این آیه لام آمده است:«ل+قد».بنابراین ازنظرپروردگار,این آیه به موضوع مهم وقابل توجهّی اشاره دارد.

      مطلب دوّم اینکه بنابرافکاروعقاید شیعه, خداوند اسیرافعال ومقدرّات خودنیست.به این اصل,«بداء»می گویند.یعنی ممکن است پروردگارمتعال چیزی را مقدّرکند,بعد,براثرپیشامدهایی آن راتغییردهد.فرض کنیدخداوندمقدّرفرموده است که کسی سی سال عمرکند.حال ممکن است به خاطراینکه اهل صلۀ رحم است عمرش بشودشصت سال.ازطرفی هم ممکن است مقدّرشده باشدکه عمرکسی نودسال باشد.ولی وقتی ترک صلۀ رحم می کند,عمرش شصت سال می شود.

آیا حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) هم که در این آیه پیش بینی شده,مشمول بداءمی شود؟دراینجا کلمه قد,اثبات می کند که حکومت جهانی آن بزرگوار,قطعی واجتناب ناپذیراست وبداءدآن راه ندارد

  خداوند «کَتَبَ»رابرای آن به کار می برد.مثلا"وقتی می خواهدبگوید:روزه را واجب کردیم,نمی فرمایدواجب کردیم,می فرماید:روزه برشما نوشته شده,همان گونه برکسانی که قبل ازشما بودند,نوشته شد.(سوره بقره,آیه183)

طبق این آیه,روزه تکلیفی به گردن انسان است.«کُتِبَ»این معنا ومفهوم رادارد که این مطلب حتمی وتردید ناپذیراست.

می فرماید:(ولقد کتبنا فی الزبورمن بعد الذکر) این را ما از قبل نوشته ایم و به آن قطعیّت داده ایم.کجا نوشتیم؟بعدازاینکه درتورات نوشته بودیم در زبور نوشتیم.این دو کتاب چه خصوصیتی دارند؟114کتاب آسمانی داریم.درهمه کتاب های آسمانی,سه مطلب مطرح شده است:بعثت رسول گرامی اسلام(ص),انقلاب خونین کربلا و حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) این سه,درهمه کتب آسمانی هست.ولی به علّت اینکه زبورمطرح شده چیست؟خطاب به گروه خاصّی نیست,ولی به بیشتر کسانی که مدّعی حکومت جهانی هستند وخود را مالک و صاحب اختیار زمین ومردم دنیا می دانند یهودند.آنها خودرانژادبرترمی دانند والان دردنیا دارند تلاش می کنند که باقدرت,سه چیز را دردست بگیرند که رگ حیاتی جامعه جهانی است:

یکی تبلیغات وارتباطات,رادیو,تلویزیون,ماهواره وامثال آن.

وسایل ارتباط جمعی الان دردست صهیونیست هاست ریشه و اساسش دردست آن هاست.

دوّم سیاست جهانی.سی نفر یهودی صهیونیسم روی تمام قاره های زمین برنامه ریزی دارند وسیاست جهانی راقبضه کرده اند.

سوّم مسئله اقتصاد.طلای دنیادردست یهود است وغرور,اینها راگرفته است.با تمام قدرت تلاش می کنند درکشورهای اسلامی رخنه کنند وآنها رافلج کنند.ازاسرائیل شروع کردند.البته منطقشان هم این است که اینجا محیطی است که انبیای بنی اسرائیل درآنجا بر انگیخته شده اند.اینها می گویند مابزرگ وزمامدارجهانیم وتمام مردم برده ما هستند.اوّل اسرائیل وبعد هم ازنیل تا فرات وبعد هم کشورهای دیگر.فعلا" لبه تیزحملاتشان به22کشوراست که اکثرا"اسلامی هستند.می خواهند دست بگذارند روی تمام دنیا وبرهمه جهان حاکمیّت داشته باشند.خدامی خواهداینها راناامیدکند.می گویدخیلی تلاش نکنید,امیدوارنباشید.پیشگویی های یهودی ها درکتاب زبورآمده است.خداوند به یهود می گویدما, درزبورنوشته ایم,ممکن است کسی ادعا کند که زبوراصلی یهود نیست,کتاب اصلیشان تورات است قرآن می فرماید:(من بعدالذکر)اول درتورات نوشتیم وتفضیلش رادرزبور.ماازقبل,دراین دو کتاب آسمانی که متعلّق به شما یهود ومورد قبولتان است حتمیّت وقطعیّت حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) را اعلام کردیم.

درزبوربعدازتورات چه نوشتیم؟می بینیم کلمه «أنّ»به کاررفته است:«أنَّ الاَرضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُون»

این که حکومت جهانی به وجود خواهد آمد,حتمی وقطعی است باکلمه«أنَّ»بازتفهیم شده است:

الف ولام در«الأرض»,ظاهرا" عهد حضوری است.اشاره است به اینکه برخلاف  تمام حکومت های گذشته که مقطعی ومنطقه ای نیست, این یک حکومت فراگیروجهانی است. وقتی می گوید:«الأرض»,منظورروی زمین است؛ ربع قابل سکونت یا حکومت برآب وخاک برروی زمین. این حکومت حکومت مقطعی نیست,جهانی است.

وارثان زمین کیانند؟

(أنَّ الأرض یرثها)درآینده این زمین راگروهی ارث می برند.ارث یعنی چه؟ارث مالی است که دراختیارکسی بوده وپس ازمرگ او به طورقهری به بازماندگان منتقل می شود.این حکومت  جهانی درآینده قراراست به دست بندگان صالح خدابیفتد:(یرثها عبادی الصالحین)تمام حکومت های روی زمین ازبین می رود.این حکومت به طورقهری ازآنها گرفته می شود وبه عبادالصالحین منتقل می شود.(ازصفحه16-27)

 

 نگارش در تاریخ سه شنبه 10 تیر 1393 توسط شیخ الئیس بوعلی سینا | نظرات ()
قالب وبلاگ