تبلیغات
مهدویت - چراعلائم ظهورمطرح شده وچرابه آن حوادث تلخ ودردناک اشاره شده است؟

                                       چراعلائم ظهورمطرح شده وچرابه آن حوادث تلخ ودردناک اشاره شده است؟

واقع امر،این است که آدمی باامیدزنده شده است.

ازرسول اکرم(ص)نقل می کنند که فرمودند:

(اگرامیدنباشد،هیچ مادری فرزندخودرا شیرنمی دهد وهیچ باغبانی نهالی نمی کارد.(بحارالأنوار،ج74،ص173).

برای خواندن مطلب کامل به ادامه ی  مطلب بروید.

                                       چراعلائم ظهورمطرح شده وچرابه آن حوادث تلخ ودردناک اشاره شده است؟

واقع امر،این است که آدمی باامیدزنده شده است.

ازرسول اکرم(ص)نقل می کنند که فرمودند:

(اگرامیدنباشد،هیچ مادری فرزندخودرا شیرنمی دهد وهیچ باغبانی نهالی نمی کارد.(بحارالأنوار،ج74،ص173).

اگرمی بینیم باغبانی نهالی  خریده،آن نهال،الان به ثمرنمی رسد.

سال ها طول می کشد تا به تدریج رشدکند وباغبان بتواند ازمیوه هایش

استفاده کند.اگرامید به آینده نبود،باغبان زحمتِ کشت

وتربیت نهال را به خود نمی داد.

انگیزه مادربرای رشد فرزند،امیدواری به آیندةاوست؛

حالایا به نفع خودش یا به نفع جامعه،درهرصورت،

به امیدآینده است که مادر روی فرزندش سرمایه

گذاری می کند،اوراشیرمی دهد،شب ها بی خوابی

می کشد واز آسایش خودش می گذرد.اگرامید درکارنبود،

بسیاری از انسان ها  متوقّف می شدند.

علائم ظهور خاصیّتش همین است؛ امید می دهد.درروایات آمده است:

«الشِّیعة تُرَبَّی بالأمَانِیِّ»(الغیبة للنعمانی؛ص295)

شیعه همیشه دراقلیّت بوده ودرتقیّه به سربرده است.

همیشه مظلوم بوده است.حوادث تلخی که برای شیعیان

پیش آمده،ممکن بود برروحیة آن ها اثربگذارد؛ درکاروعقیده سست شوند.

گاه وبی گاه یکی از علائم ظهور که بروز پیدا می کند،

شیعه دلگرم وامیدوار می شود.علائم قبل

 از ظهور،اثربسیارمثبت وسازنده ای روی شیعیان دارد.

وقتی نشانه های ظهوررا می خوانیم،می بینیم که این علائم،

بعداززمان ولادت حضرت شروع شده و به تدریج گوشه

هایی ازآن ظاهرشده است.اینگونه نبوده که این علائم

فقط مربوط به زمان نزدیک به ظهورباشد.علائمی هم

ذکر شده که ممکن  است هزارسال با زمان ظهور فاصله داشته باشد.

نگاهی گذرا به علائم ظهور:

به هرحال،این علائم،نشانةآن است که درآینده،

مشکلات شیعه حل می شود.محرومیّت هایی که دارند ازبین می رود.

وقتی به  روایات مراجعه می کنیم می بینیم که اکثر

علائم ظاهرشده است.بخش محدودی از علائم

باقی مانده که احتمالمی رود مربوط به زمان خیلی نزدیک به ظهور است.

حوادث تلخ مربوط به قبل ازظهوریا مقارن

 یابعدازظهور،چرامطرح شده است؟ظلم ها

،جنایت ها،یورش ها،کارشکنی ها،توطئه هاواینگونه مسائل؛

مشکلات وناملایمات روحیةانسان راسست می کند وقدرت

 تلاش را از اوسلب می کند.این تلخی ها مطرح

 شده است تا اگربا آنها مواجه شدیم و

ظلم فراگیررادرجهان مشاهده کردیم،خودرانبازیم،

روحیة خودراازدست ندهیم،فکرنکنیم که برای همیشه این

ظلم ها وجنایت ها خواهدماند وما موقعیّتی پیدانخواهیم کرد که

 آزادانه بتوانیم برنا مه هایمان راعملی بکنیم.

درقرآن به سنّتی اشاره شده است:

(هرآینه ازپی دشواری آسانی است)(سوره شرح،آیه5)

اگرمشکلاتی پیش می آید،تلخی هایی درزندگی روی می دهد

،انسان نباید قالب تهی کند یا سستی به خودش راه بدهد،

چون طبق سنّت خداوند،پس از دشواری ها نوبت آسایش است

یکی از امتیازات مکتب شیعه که درمکاتب دیگروجود ندار

د وشیعه را برای همیشه زنده و پرتلاش نگه می دارد،همین

مسئله است؛ یعنی پشت مشکلات،آسایش می بیند،

پشت ظلم ها وجنایت ها عدل می بیند.پیشگویی هایی که شده

،حاکی ازهمین مسئله است.قرآن هم اشاره کرده است:

(وترسشان را به امنیّت وآرامش مبدل می کند)(سوره نور،آیه55)نگارش در تاریخ سه شنبه 17 تیر 1393 توسط شیخ الئیس بوعلی سینا | نظرات ()
قالب وبلاگ