تبلیغات
مهدویت - نقش مذهب در آخرالزّمان

نقش مذهب در آخرالزّمان

حالا باید ببینیم که درآخرالزّمان،دردوران غیبت،جریان مذهب چه وضعی دارد،ما به مذهب نیاز داریم یا نه؟بر فرض اینکه نیاز داشته باشیم،کدام مذهب می تواند سعادت ما را تأمین کند.طبق روایات، در آخرالزّمان انسان از نظردینی با کمبود و نیاز مواجه است؛چنانکه رسول خدا(ص) فرمودند:

برای خواندن متن کامل به ادامه ی مطلب بروید.

نقش مذهب در آخرالزّمان

حالا باید ببینیم که درآخرالزّمان،دردوران غیبت،جریان مذهب چه وضعی دارد،ما به مذهب نیاز داریم یا نه؟بر فرض اینکه نیاز داشته باشیم،کدام مذهب می تواند سعادت ما را تأمین کند.طبق روایات، در آخرالزّمان انسان از نظردینی با کمبود و نیاز مواجه است؛چنانکه رسول خدا(ص) فرمودند:

«لَا  یَسلَمُ لِذِی دِینٍ دِینُهُ ٳِلَّا مَن یَفِرُّ مِن شَاهِقٍ ٳِلَی شَاهِقٍ وَ مِن حُجرٍ ٳِلَی حُجرِ کَالثَّعلَبِ بأَََشبَاِلِهِ»(مستدرک الوسائل ومستنبط

المسائل،ج11،ص:388.)

آخرالزّمان وقتی است که دینِ هیچ صاحب دینی،برایش باقی نمی ماند.مسیحی ها دیگرمسیحی واقعی نیستند،یهودی ها دیگریهودی واقعی نیستند،وهمین طور پیروان ادیان دیگر،مگراینکه کسی از قلّة کوهی به قلّة دیگرپناهنده شود واز سوراخ(لانه) به سوراخ جانوردیگر.یا درروایات است که درآخرالزّمان:

«از اسلام جز نام،چیزی باقی نمی ماند.»(الانصاف،ص392؛کفای ة الأثر،ص:15.)

یعنی جسم اسلام وجود دارد وروحش از بین می رود. بنابراین،در آخرالزّمان دینی که ما به آن نیاز داریم وجود ندارد.باید کسی بیاید و دین ومعارف  دینی را احیا کند،قوانین الهی را ره اجرا بگذارد تا دین زنده شود.لذا در دعاهایمان می خوانیم که خدایا:

دینی را،دولتی را می خواهیم که اسلام را عزیز کند.مسلمین  را به عزّت واقعی برساند.در آخرالزّمان از چنین دینی بی بهره ایم.درمسائل اقتصادی،دچاربهران هستیم،باراان های سودمندی که ارتزاق بدان بسته است،کم می شود، چشمه ها می خشکد ودریاچه ها به تدریج کمتر و کمتر می شود(توضیح دعای مفاتیح الجنان،دعای افتتاح)

«بگو به من خبر دهید که بگذریم ظاهرش می گوید که اگر آب چاه ها پایین رفت،چه کسی می تواند این آبها را بالابیاورد»(سوره ملک،آیه30)

بنابراین«غور»هم هست.نه آسمان دیگرآن برکات را دارد،و نه زمین آن جوشش را.از این جهت،مردم گرفتار کم آبی می شوند،به قحطی می افتند وبیکاری دردنیا فراگیر می شود.

فتن آخرالزّمان واهمیّت دعای فرج

در آخرالزّمان در خصوص مسائل اقتصادی با کمبود مواجهیم. درمسائل امنیّتی که دیگر در هیچ گوشة دنیا جای امنی پیدا نمی شود.الان هم مشاهده می کنید که مسئلة بمبگذاری و ترور کم کم فراگیرشده است.جایی می خواندم که درآخرالزّمان مردم در دنیا به گونه ای بی بند وبار می شوند که اعمال منافی عفّت را به طور علنی انجام می دهند وکسی هم نهی شان نمی کند.اگرمااین نیاز ها را احساس کنیم طوردیگری دعا می کنیم.می گوییم باید قدرتی بیاید؛یک قدرت فراگیر.اگر به صورت منطقه ای باشد کاری از پیش نمی برد،باید یک قدرت جهانی باشد.دانشمندان می گویند اگر درگوشه ای ازدریا،سنگی افتاد و موج ایجاد کرد،این موج تا بی نهایت ادامه دارد؛هرچند نامرئی باشد.موجی که ازفساد به وجود می آورد فراگیراست؛درست مثل سنگی که درگوشة دریا بیندازند.همة دنیا باهم مربوط است.یک قدرت فوق العاده فراگیرلازم است که برجهان سلطه پیدا کند و در سراسر جهان اصلاح کلّی پدید آورد.این نیست، مگریک حکومت عدل الهی متّکی به باری تعالی که این نهضت را برعده بگیرد.

درهمة کتاب های الهی نوید داده شده و مردم هم انتظار خواهند کشید، خودشان متوجّه باشند یا نباشند.این آمادگی،باید به وجودبیاید، این نیازها باید احساس شود تا کسانی که به دین اعتقاد دارند، امنیّت را دوست دارند، دلشان می خواهد مردم ازنظر اقتصادی دررفاه باشند،اینها دعا کنند؛چون جز با برپایی حکومت عدل الهی،هیچ راهی برای رسیدن به این آرزوها وجود ندارد.پیداست که هر چه آگاهی انسان به این کمبودها بیشتر شود،سوز وعمق دعا بیشتر خواهدبود.

(ازنقش مذهب درآخرالزّمان تا پیشوای آسمانی وحیات طیّبه)(ازصفحه53تا صفحه59)نگارش در تاریخ پنجشنبه 26 تیر 1393 توسط شیخ الئیس بوعلی سینا | نظرات ()
قالب وبلاگ